V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím, kontaktujte poštou, e-mailom alebo telefonicky. Veľmi radi na ne odpovieme.

Cemio Switzerland s.r.o.

Veverkova 1343/1
500 02, Hradec Králové
Česká republika

Vedeno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 128378
IČO: 27944905

Telefón: +421 317 018 252
E-mail: info@cemio.net

Kontaktný formulár