Ďakujeme za Vaše hodnotenie KAMZÍKA!

Potvrdzujeme týmto Vašu účasť v súťaži. Pokiaľ sa na Vás usmeje šťastie, stanete sa majiteľom kúry Kamzík na celý rok!
Šanca vyhrať je veľká.

Súťažíme o 100x ročnú kúru v celkovej hodnote 10 000 €!