Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili Letnej súťaže 2017 a v dňoch 1. 7. – 31. 8. 2017 dali Kamzíkovi svoje hodnotenie. KAMZÍK od Vás získal skvelé hodnotenie 5,6

5.6

zo 6 možných bodov

Toto hodnotenie si veľmi vážime a budeme aj naďalej robiť všetko preto, aby ste boli s Kamzíkom stále tak spokojní a získal od Vás aj v budúcnosti rovnaké či ešte lepšie hodnotenie.